Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu trường THCS Nghĩa Lâm năm học 2012-2013 gồm có 02 đ/c - Đ/c Nguyễn Võ Thành (Hiệu Trưởng) - Đ/c Lê Quốc Quân (P. Hiệu trưởng)...

Ban chấp hành công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Ban chấp hành Công Đoàn trường THCS Nghĩa Lâm nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 05 Đ/c - Đ/c Trần Thị Thanh Tú (SN 1980) - CT BCH Công đoàn - Đ/c Trần Văn Khánh (SN 1981) - P. CT BCH - Đ/c Lê Thị Minh Tuyết (SN 1971) - Thành viên - Đ/c Võ Thị Quỳnh Trang (SN 1982) - Thành viên - Đ/c Lê Thị Sen (SN 1982) - Thành viên...