Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tài liệu trường >  (16 thư mục)


Toán học  (9 bài)
Word-logo-small

Đại số 7 tiết 23

Ngày gửi: 2014-04-19 09:40:04

Word-logo-small

PPCTTC TOÁN 2013-2014

Ngày gửi: 2013-08-10 21:14:04

Word-logo-small

PPCT TỰ CHON TOÁN HỌC KYII(20...

Ngày gửi: 2013-01-08 03:02:56

Xls-small

DSHS đầu năm theo lớp (toàn t...

Ngày gửi: 2012-09-13 22:44:43


Vật lý  (1 bài)
Word-logo-small

BAI SOAN VAT LY 8

Ngày gửi: 2012-09-15 09:32:15


Hóa học  (2 bài)
Word-logo-small

ĐÊ THIOLYMPIC HÓA 8 - NGHĨA ĐÀN

Ngày gửi: 2013-04-24 09:21:54

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG OLYMPIC HÓA 8( 201...

Ngày gửi: 2013-04-15 20:33:37


Sinh học  (0 bài)

Lịch sử  (0 bài)

Địa lý  (0 bài)

Ngữ văn  (3 bài)
Word-logo-small

ĐÊ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 6

Ngày gửi: 2013-04-24 09:35:02

Word-logo-small

PPCT TƯ CHON VĂN KỲII(2012-20130

Ngày gửi: 2013-01-11 15:20:29

Word-logo-small

BÀI THƠ CỦA NGUYÊN HT TRỊNH H...

Ngày gửi: 2012-10-23 10:06:23


GDCD - GDNGLL  (12 bài)
Word-logo-small

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM ...

Ngày gửi: 2014-08-04 09:14:08

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết năm học 2013...

Ngày gửi: 2014-08-04 09:12:57

Pdf-small

THƯ CHU TỊCH NƯỚC NHÂN DIP KG...

Ngày gửi: 2013-08-31 21:30:35

Word-logo-small

BC SƠ KẾT CHỈ THỊ 03 VỀ HỌCTÂ...

Ngày gửi: 2013-06-26 15:43:11


Âm nhạc  (0 bài)

Mỹ thuật  (0 bài)

Thể dục  (0 bài)

Công nghệ  (0 bài)

Tin học  (0 bài)

Ngoại ngữ  (3 bài)
Word-logo-small

HƯƠNG DÂN BDTX 2012-2013

Ngày gửi: 2013-04-17 14:12:10

Pdf-small

CÔNG VĂN SỞ VỀ VIẾT SKKN TIÊN...

Ngày gửi: 2013-04-17 10:56:25

Word-logo-small

CÔG VĂN BDTX TIÊNG ANH

Ngày gửi: 2013-04-17 10:54:45


GD hướng nghiệp  (91 bài)
Pdf-small

CÔNG VĂN TIM MINH CHƯNG KDCLGD

Ngày gửi: 2014-03-31 15:30:04

Pdf-small

NĐ VỀ PCGD

Ngày gửi: 2014-03-31 15:26:41

Pdf-small

ND150/2013 BỔ SUNG NĐ158/2007

Ngày gửi: 2013-12-06 09:40:31

Pdf-small

NĐ 145/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC LỄ KY...

Ngày gửi: 2013-11-20 21:08:59