Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thúc Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:39' 13-09-2012
Dung lượng: 843.0 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS Nhĩa Lâm
ĐẠI SỐ 9
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
Đặng Thúc Bình
13/09/2012
KÍNH CHÀO
CÁC EM HỌC SINH l?P 9A,9B
THÂN MẾN !
* Nêu quy tắc chia hai căn bậc hai? Áp dụng: Tìm x, biết:
KIỂM TRA MIỆNG
ĐÁP ÁN
* Quy tắc chia hai căn bậc hai:
Muốn chia căn bậc hai của một số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.
* Áp dụng:
BÀI MỚI
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
TIẾT 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Tiết 9
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
? 1 trang 24/ Sgk
Gợi ý:
Phép biến đổi này được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Ví dụ 1:
a)
b)
Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức
? 2 trang 25/ Sgk
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Tổng quát:
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Ví dụ 3: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
? 3 trang 25/ Sgk
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2/ Đưa thừa số vào trong dấu căn
Phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn có phép biến đổi ngược với nó là phép đưa thừa số vào trong dấu căn.
Tổng quát:
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2 / Đưa thừa số vào trong dấu căn
Ví dụ 4: Đưa thừa số vào trong dấu căn
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2 / Đưa thừa số vào trong dấu căn
? 4 trang 26/ Sgk
Đưa thừa số vào trong dấu căn :
Giải
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2 / Đưa thừa số vào trong dấu căn
Ví dụ 5: So sánh
Giải
Cách 1:
Cách 2:
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 43 d, e Sgk/ 27:
Viết các số hoặc biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Giải
Tiết 9
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Bài 44 Sgk/ 27
Đưa thừa số vào trong dấu căn:
Giải
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
a/ Lý thuyết:
Muốn đưa một thừa số ra ngoài dấu căn ta làm như thế nào?
Muốn đưa một thừa số vào trong dấu căn ta làm như thế nào?
b/ Bài tập về nhà:
Bài 43) a,b,c
Bài 45
Bài 47
c/ Chuẩn bị: LUYỆN TẬP
 
Gửi ý kiến